bştea mânăstirii Pissiota are ca prioritate lucrările de reconstrucţie a aşezământului monahal. Construcţia unui nou acoperiş pentru biserică, întărirea fundaţiei printr-un brâu circular de beton, construcţia de chilii şi spaţii anexe necesare autogospodăririi sunt numai câteva din lucrările ce au avut ca scop transformarea unui sfânt lăcaş abandonat mai bine de 30 de ani, într-o mânăstire frumoasă şi primitoare.

Dispensarul ridicat de Ing. Nicolae Pissiota, fotografie din 1930

ar maicile nu au uitat nici gândul avut de ctitor atunci când, pe lângă mânăstire, s-a îngrijit şi de ridicarea şi buna funcţionare a unui dispensar extrem de necesar în aceste locuri. Pentru ca această nobilă iniţiativă creştinească să redevină realitate, la standardele şi necesităţile zilelor noastre, obştea mânăstirii, împreună cu mai mulţi bine credincioşi, au iniţiat proiectul de construcţie a "Aşezământului Medico-Social Sfântul Pantelimon" ce va fi construit şi administrat de Sfânta Mânăstire Pissiota.

Proiectul noului Aşezământ Medico-Social, faţada principală

unt multe mărturii în istoria noastră despre oameni de seamă care, la un moment dat, drept mulţumire că Dumnezeu i-a ajutat, au înălţat pe pământurile ce le aparţineau biserici şi mânăstiri care să ajute la tămăduirea sufletului. Alte mărturii sunt legate de înfiinţarea unor aşezăminte pe lângă mânăstiri care să ajute oamenii bolnavi şi singuri. În acest context se înscrie şi investiţia ce face obiectul prezentului proiect. Aşezământul proiectat va avea un dublu scop: va funcţiona atât ca azil pentru bătrâni, cât şi ca unitate de asistenţă medicală, pentru azilanţi şi pentru populaţia locală, în condiţiile în care în această zonă nu există asigurată asistenţă medicală şi socială la nivelul necesităţilor reale.

Planul Aşezământului Medico-Social "Sfântul Pantelimon" - plan parter

onform proiectului şi studiului de fezabilitate, construcţia "Aşezământului Medico-Social Sfântul Pantelimon" constă din: clădire, utilităţi, împrejmuire şi porţi, drum de acces, parcaje, alei, spaţii verzi, racorduri pentru utilităţi. Funcţiunile clădirii vor fi distribuite astfel - Parterul: 1. hol primire dotat cu spaţii de aşteptare pentru cabinetele medicale; 2. spaţii destinate cabinetelor medicale pentru bătrânii cazaţi la etaj în aşezământ, precum şi pentru locuitorii din zonă (parterul va cuprinde şapte cabinete medicale cu profiluri diferite); 3. spălătorie-călcătorie (în care va fi amplasat şi un rezervor de apă potabilă de circa 3000 de litri); 4. centrala termică; 5. grupuri sanitare pentru personalul medical şi pentru public; Etajul va cuprinde: 1. spaţii de cazare (fiecare format din vestibul, cameră de baie, cameră de locuit) - în total etajul va cuprinde 8 spaţii pentru cazarea bătrânilor; 2. sală de mese cu un mic oficiu-bucătărie; 3. bibliotecă cu acces pe terasă; 4. birou director azil.

Planul Aşezământului Medico-Social "Sfântul Pantelimon" - plan etaj

iatra de temelie în realiazarea acestui proiect a fost pusă prin sponsorizarea documentaţiei tehnice, lucrare ce a fost realizată prin bunăvoinţa Domnului Director Ing. Cornel Marţincu de la S.C. I.P.T.A.N.A - S.A. şi prin efortul nemijlocit al Domnului Ing. Traian V. Zbarcea şi a întregului colectiv de arhitecţi şi proiectanţi, în faţa cărora ne înclinăm pios, rugând pe Bunul Dumnezeu să le răsplătească efortul şi dăruirea.

oate aceste proiecte şi demersuri se realizează cu înalta binecuvântare a Prea Fericitului Părinte TEOCTIST, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi sub atenta îndrumare a Arhiepiscopiei Bucureştilor, a Prea Sfinţitului Episcop Varsanufie Prahoveanul.

onform devizului alăturat, suma totală pentru realizarea "Aşezământului Medico-Social Sfântul Pantelimon" este de aproape 20 de miliarde de lei, bani de care mânăstirea nu dispune. Tocmai de aceea, lucrările nu au putut fi demarate, căutându-se în continuare noi soluţii pentru începerea lucrărilor.

e rugăm Bunului Dumnezeu ca prin sprijinul şi înţelegerea dumneavoastră să clădim împreună acest Aşezământ, care va alina suferinţele sufleteşti şi trupeşti ale oamenilor apăsaţi de greutăţile vieţii. Prin profilul socio-medical al acestui proiect, mânăstirea doreşte să vină în ajutorul societăţii noastre, împlinind astfel îndemnul Mântuitorului nostru Iisus Hristos: "Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine." (Matei XXV, 35-36).

 

 

Dumnezeu să binecuvinteze

această lucrare şi pe toţi truditorii ei !