Cât poate Dumnezeu

cu puterea,

poate şi Maica Domnului

cu rugăciunea.

Ea nu L-ar fi putut purta

pe Cuvântul lui Dumnezeu

în trup,

dacă nu ar fi primit mai întâi

Cuvântul Lui Dumnezeu

în inimă.

 

 

Prea Sfânta

Fecioară Maria,

ea singură, şezând

între Dumnezeu şi oameni,

pe Dumnezeu

L-a făcut Fiul omului,

iar pe oameni

i-a făcut fiii lui Dumnezeu.

 
Când vezi icoana Maicii Domnului

cu Pruncul Hristos în braţe,

tu ştii ce vezi acolo ?

Cerul şi pământul !

Cerul este Hristos,

Cel mai presus de ceruri;

Ziditorul cerului şi al pământului;

şi Maica Domnului reprezintă pământul,

adică toate popoarele de pe faţa pământului,

ca ea este din neamul nostru.

Şi este din seminţie

împărătească şi arhierească.

 

 

Maica Domnului

este icoana Bisericii

şi a "noului Ierusalim ceresc".

De aceea Biserica o laudă

şi îi cântă necontenit:

"Bucură-te, Mireasă,

pururea Fecioară!".

Dumnezeu se odihneşte

pe tronuri cu darul, nu cu fiinţa.

Iar în preacuratele sângiuri,

adică în pântecele Maicii Domnului

şi în braţele ei preasfinte,

Dumnezeu nu se odihneşte cu darul,

ci cu fiinţa.

Toata dumnezeirea S-a unit

cu toata omenirea

din preacuratele sângiuri

ale Maicii Domnului !

 

 ~ ~ ~      ~ ~ ~

 

Cine este Maica Domnului ?

Este Mireasa Tatălui, Maica Cuvântului şi Biserica Duhului Sfânt.

 

     

Amin